LP

SZIDON TOCA NAZARETH

Gravadora: Angel/EMI-Odeon
Catálogo: 067 422903
Ano: 1980
Artistas: Roberto Szidon
Referência/Tributo: Ernesto Nazareth

Faixas

1 Odeon (Ernesto Nazareth)
2 Sustenta A Nota (Ernesto Nazareth)
3 Não Caio Noutra (Ernesto Nazareth)
4 Duvidoso (Ernesto Nazareth)
5 Você Bem Sabe (Ernesto Nazareth)
6 Digo (Ernesto Nazareth)
7 Fon-Fon (Ernesto Nazareth)
8 Faceira (Ernesto Nazareth)
9 Espalhafatoso (Ernesto Nazareth)
10 Celestial (Ernesto Nazareth)
11 Famoso (Ernesto Nazareth)
12 Elegantíssima (Ernesto Nazareth)

Comentários